Uvědomujeme si, že většina světové produkce vanilky pochází z těch nejchudších zemí světa. I díky levné pracovní síle v těchto zemích můžeme vanilku nabízet za nejlepší ceny na trhu.

Věříme, že je správne nejenom brát, ale i dávát. Proto jsme částkou 9000 Kč podpořili projekt česko-slovenské nemocnice v Ugandě, odkud pochází naše nejprodávanější vanilka.

Česko-slovenská nemocnice v Ugandě byla vybudována v r. 2007 s cílem zpřístupnit zdravotní péči lidem z vesnických oblastí v kraji Mukono včetně komunit z ostrovů Viktoriina jezera. Zdravotnictví zde bylo na velmi nízké úrovni, což se odráželo ve špatném zdravotním stavu obyvatel, nízkém věku dožití a vysoké dětské úmrtnosti. Nemocnice ročně ošetří 25-30 tisíc pacientů a díky mobilní klinice působí také v okolních vesnicích, kde šíří osvětu a základní zdravotní prevenci.

Těžiště práce spočívá v léčbě nemocí, které trápí velkou část populace, tzn. malárie, tuberkulózy a HIV, příp. parazitů, infekcí, podvýživy, z chirurgie akutních onemocnění, z gynekologie císařských řezů.

Tým nemocnice tvoří 94 místních pracovníků a 6 pracovníků z České republiky a Slovenska (5 lékařů a administrátor nemocnice).

Více informací o projektu česko-slovenské nemocnice v Ugandě:
http://nemocniceuganda.cz/
http://www.lideazeme.cz/clanek/ceska-nemocnice-v-ugande
http://tomasjana.blogspot.com/2011/05/nemocnice-v-buikwe.html
http://matejek.blog.idnes.cz/c/213105/Jak-se-zije-nemocnym-v-Ugande-V-Nemocnice-v-Buikwe.html

Darovací smlouva – Vanilkové Lusky k nahlédnutí zde.